Strona główna

BNP Paribas FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu

 
 

Notowania

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia: --

-- PLN

Wartość jednostki z dnia: --

STOPA ZWROTU: --

 

Stopa zwrotu na dzień 2019-02-14

Dzień -0,27%
Miesiąc 0,10%
Kwartał 1,91%
Pół roku 0,28%
Rok -2,29%
3 lata 8,35%
5 lat 7,23%
10 lat 45,84%
Obecny rok 0,92%
2018 -3,51%
2017 6,88%
2016 2,28%
2015 -2,76%
2014 4,77%
2013 0,93%
Od początku 45,18%
 

Charakterystyka funduszu

Data utworzenia2005-01-19
Opłata dystrybucyjnazgodnie z aktualną Tabelą Opłat
Opłata za odkupieniebez opłat
Opłata za zarządzanie2% wartości aktywów w skali roku
Opłata za success feeszczegółowy sposób kalkulacji zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie określa Statut BNP Paribas FIO w art.69 pkt.3-4
Minimalna pierwsza wpłata200 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
ZarządzającyTFI BGŻ BNP Paribas S.A.
Rachunek nabyć08 1880 0009 0000 0013 0108 9000
 

Polityka inwestycyjna

  • Średnio 30% Aktywów Subfunduszu lokowane jest w akcje lub inne papiery wartościowe czy prawa majątkowe o zbliżonym profilu ryzyka. Nie mniej niż 70% aktywów Subfunduszu jest lokowane w instrumenty dłużne oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego (w tym instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa).
  • Do 50% Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
  • Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu będzie dokonywał lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów tego Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Lokaty będą stanowiły przede wszystkim papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz akcje spółek giełdowych o mocnych perspektywach rozwoju i mocnych fundamentach.

 

 

Pliki do pobrania

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij