Strona główna

BGŻ SFIO Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów

 
 

Opis funduszu

Co może zaoferować Uczestnikowi Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów?

  • Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów jest subfunduszem o zrównoważonym profilu ryzyka, który poprzez szeroką alokację aktywów dąży do wykorzystania potencjału wzrostowego rynków globalnych.

Informujemy, że w dniu 29 września 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy jednostek uczestnictwa kategorii „BGŻ” na jednostki uczestnictwa kategorii „A” oraz połączenie jednostek uczestnictwa kategorii „BGŻOptima” z nowopowstałą kategorią „A”.

Szczegółowe informacje znajdują się w dziale: Komunikaty.

Poniższy wykres notowań j.u. kategorii A jest kontynuacją wycen dawnej kategorii BGŻ.

 

Notowania

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia: --

-- PLN

Wartość jednostki z dnia: --

STOPA ZWROTU: --

 

Stopa zwrotu na dzień 2018-11-14

Dzień -0,18%
Miesiąc -1,00%
Kwartał -2,22%
Pół roku -4,10%
Rok -4,17%
3 lata 4,43%
5 lat   --  
10 lat   --  
Obecny rok -5,11%
2017 11,63%
2016 -0,74%
2015 -0,49%
2014   --  
2013   --  
2012   --  
Od początku 6,78%
 

Charakterystyka funduszu

Data utworzenia2014-05-15
Opłata dystrybucyjnazgodnie z aktualną Tabelą Opłat
Opłata za odkupieniebez opłat
Opłata za zarządzanie0,6% w skali roku
Opłata za success feeTowarzystwo nie pobiera wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie
Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
ZarządzającyTFI BGŻ BNP Paribas S.A.
KategoriaA
Rachunek nabyć16 1750 0009 0000 0000 2354 4423
 

Polityka inwestycyjna

  • Spektrum inwestycyjne Subfunduszu stanowią „koszyki” instrumentów notowanych na wyselekcjonowanych zagranicznych rynkach akcyjnych i dłużnych oraz inwestycje, których wycena zależy od kursów surowców i złota.
  • Zarządzający dokonują cokwartalnej realokacji lokat funduszu pomiędzy najbardziej perspektywiczne, w ich ocenie, klasy aktywów na rynkach globalnych.
  • Ocena atrakcyjności rynków akcyjnych i dłużnych jest dokonywana oddzielnie dla poszczególnych obszarów geograficznych (np. USA, Europa Zachodnia, rynki wschodzące).
  • Minimum 40% aktywów Subfunduszu jest alokowanych na wyselekcjonowanych geograficznie rynkach instrumentów dłużnych, co ogranicza zmienność wyceny jednostki uczestnictwa.
  • Minimum 50% wartości portfela Subfunduszu jest zabezpieczana przed ryzykiem walutowym. Elastyczna polityka w zakresie stosowania zabezpieczeń walutowych w stosunku do pozostałej części portfela otwiera możliwość generowania dodatkowego wzrostu wyceny w okresach osłabienia złotego.
  • Subfundusz dokonuje ekspozycji na rynki zagraniczne poprzez tytuły uczestnictwa zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania, w tym funduszy typu ETF (Exchange Traded Funds).
  • Dzięki niskim kosztom wykorzystywanych instrumentów Subfundusz maksymalizuje długoterminową stopę zwrotu.
 

ARCHIWALNE WYCENY BGŻ SFIO (Kat. BGŻ OPTIMA, kat. BGŻ)

 

Pliki do pobrania

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij