Strona główna

BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału

 
 

Opis funduszu

 

Co może zaoferować Uczestnikowi Subfundusz Lokata Kapitału?

Subfunduszu dąży do stabilnego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa przewyższającego stopy zwrotu oferowane na depozytach bankowych.

Informujemy, że w dniu 29 września 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy jednostek uczestnictwa kategorii „BGŻ” na jednostki uczestnictwa kategorii „A” oraz połączenie jednostek uczestnictwa kategorii „BGŻOptima” z nowopowstałą kategorią „A”.

Szczegółowe informacje znajdują się w dziale: Komunikaty.

Poniższy wykres notowań j.u. kategorii A jest kontynuacją wycen dawnej kategorii BGŻ.

 

Notowania

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia: --

-- PLN

Wartość jednostki z dnia: --

STOPA ZWROTU: --

 

Stopa zwrotu na dzień 2018-11-14

Dzień -0,02%
Miesiąc 0,16%
Kwartał 0,44%
Pół roku 0,90%
Rok 2,28%
3 lata 19,11%
5 lat   --  
10 lat   --  
Obecny rok 2,00%
2017 9,98%
2016 7,91%
2015 -2,52%
2014   --  
2013   --  
2012   --  
Od początku 18,59%
 

Charakterystyka funduszu

Data utworzenia2014-05-15
Opłata dystrybucyjnazgodnie z aktualną Tabelą Opłat
Opłata za odkupieniebez opłat
Opłata za zarządzanie0,9% wartości aktywów w skali roku
Opłata za success feeTowarzystwo nie pobiera zmiennej opłaty za zarządzanie
Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
ZarządzającyTFI BGŻ BNP Paribas S.A.
KategoriaA
Rachunek nabyć44 1750 0009 0000 0000 2354 4598
 

Polityka inwestycyjna

  • Subfundusz inwestuje przynajmniej 50% wartości aktywów w obligacje korporacyjne i inne instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.
  • W procesie selekcji papierów dłużnych zarządzający koncentrują się wyłącznie na emitentach o wysokiej wiarygodności kredytowej.
  • Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna opiera się na inwestowaniu aktywów w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.
  • Fundusz może również lokować aktywa w instrumenty inwestycyjne o charakterystyce zbliżonej do instrumentów dłużnych np: jednostki uczestnictwa czy certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych klasyfikowanych jako fundusze ochrony kapitału.
  • Ekspozycja na rynek funduszy długu korporacyjnego zarządzanych przez wyselekcjonowane towarzystwa funduszy inwestycyjnych zwiększa dywersyfikację portfela, zmniejszając jednocześnie ryzyko koncentracji i braku płynności
 

ARCHIWALNE WYCENY BGŻ SFIO (Kat. BGŻ OPTIMA, kat. BGŻ)

 

Pliki do pobrania

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij