Strona główna

BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Pieniężny

 
 

Opis funduszu

 

Podstawowym celem tego Subfunduszu jest dążenie do dostarczania Uczestnikom regularnych, dodatnich stóp zwrotu przy najniższym możliwym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

 

Notowania

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia: --

-- PLN

Wartość jednostki z dnia: --

STOPA ZWROTU: --

 

Stopa zwrotu na dzień 2018-05-22

Dzień 0,03%
Miesiąc 0,04%
Kwartał 0,34%
Pół roku 1,31%
Rok 2,96%
3 lata   --  
5 lat   --  
10 lat   --  
Obecny rok 0,98%
2017 3,27%
2016   --  
2015   --  
2014   --  
2013   --  
2012   --  
Od początku 5,13%
 

Charakterystyka funduszu

Data utworzenia2016-03-31
Opłata dystrybucyjnazgodnie z Tabelą Opłat
Opłata za odkupieniebez opłat
Opłata za zarządzanie1% w skali roku
Opłata za success feebrak
Minimalna pierwsza wpłata200 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
ZarządzającyTFI BGŻ BNP Paribas S.A.
KategoriaA
Rachunek nabyć47 1880 0009 0000 0013 0108 5000
 

Polityka inwestycyjna

  • Min. 70% aktywów Subfunduszu lokowana jest krótkoterminowe instrumenty dłużne w większości emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (np.: bony skarbowe, obligacje).
  • Część aktywów Subfunduszu może zostać zainwestowana w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa o dużej wiarygodności kredytowej.
  • Średni (ważony wartością lokat) termin zapadalności lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie może być dłuższy niż 1 rok.
  • Fundusz nie lokuje swoich aktywów w akcje, bądź inne instrumenty o charakterze udziałowym, tj. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe itp.
 

Pliki do pobrania

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij