Strona główna

IKE i IKZE - porównanie

IKE

 

IKZE

Maksymalna łączna wartość wpłat w roku kalendarzowym

13 329 zł (w 2018 r.)

300% średniego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego dla gospodarki w danym roku kalendarzowym

 

5 331,60 zł (w 2018 r.)

120% średniego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego dla gospodarki w danym roku kalendarzowym

Wpłaty na konto


Możliwość dokonywania wpłat jednorazowo w danym roku, w każdym miesiącu, lub w nieregularnych odstępach czasu

 


Możliwość dokonywania wpłat jednorazowo w danym roku, w każdym miesiącu lub nieregularnych odstępach czasu

Warunkowe zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych


TAK

 

TAK

Ulga w podatku dochodowym


BRAK

 

Kwota wpłaty na IKZE dokonanej w danym roku podatkowym pomniejsza podstawę naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za ten rok

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowej


Na wniosek oszczędzającego, po ukończeniu przez niego 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat oraz spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych warunków:
  • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub
  • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty

Forma wypłaty:

jednorazowa lub w ratach

 
Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem:
  • dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych

 

Forma wypłaty:

jednorazowa lub w ratach

Wypłata, kiedy warunki uprawniające do korzyści podatkowej nie są spełnione


Wypłacana przedterminowo kwota obciążana jest podatkiem podatkiem od zysków kapitałowych (19% kwoty wzrostu wartości inwestycji w trakcie jej trwania)

Forma wypłaty:

  • całkowia
  • częściowa z zachowaniem możliwości kontynuowania oszczędzania IKE
 


Kwota wypłaty podnosi podstawę naliczania podatku dochodowego za rok, w którym Oszczędzajacy dokonał wypłaty

Forma wypłaty:

  • wyłącznie całkowita bez możliwości kontynuowania oszczędzania w ramach IKZE

Dziedziczenie środków zgromadzonych na koncie przez Oszczędzajacego

Dziedziczeniu podlega 100% zgromadzonych przez oszczędzającego środków.
Brak obowiązku uiszczania podatku od spadku i darowizn przez Spadkobierców.

Formy wypłaty:

  • przeniesienia środków zgromadzonych w ramach IKE Spadkodawcy na konto IKE albo PPE Spadkobiercy ALBO
  • wypłata środków
 


Dziedziczeniu podlega 100% zgromadzonych przez oszczędzającego środków.
Brak obowiązku uiszczania podatku od spadku i darowizn przez Spadkobierców.

Formy wypłaty:

  • przeniesienia środków zgromadzonych w ramach  IKZE Spadkodawcy na konto IKZE Spadkobiercy ALBO
  • wypłata środków obarczona zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij